ОМ МАНЕ ПАДМЕ ХУМ

Previous Entry Share Next Entry
дженерейшен кедс
agamon
21,40 КБ  • 1
Красиво как... и ящерка, и лица, и плакат на санскрите...
надеюсь, скоро у тебя все наладится!

Спасибки от меня и от ящерки :)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account